Certificaten

De plaatsing van de brandwerende systemen gebeurt door professionele VCA* vakmonteurs.
Hieronder kunt u onze certificaten raadplegen.

VCA* CERTIFICATEN door professionele VCA* monteurs

Via een erkend opleidingsscentrum volgen onze mensen de nodige opleidingen en beschikken hiermee over een diploma als Operationeel Leidinggevend, Basisveiligheid VCA* of Preventie-adviseur.

Opleidingscertificaten

Onze mensen krijgen om de twee jaar een theoretische en praktische opleiding binnen ons bedrijf in Duitsland om de nieuwigheden in de snel evoluerende markt van de passieve brandveiligheid op de voet te kunnen volgen en toepassen zodat wij steeds een oplossing op maat kunnen aanbieden, conform de vraag van studiebureaus, architecten, controle-organismen en de Europese Wetgeving (EN 13501).

ETA Rapporten

Al onze brandwerende compartimenteringsproducten worden getest volgens de nieuwe Europese Brandwetgeving (EN 13501-2). Onze procedures zijn zo uitgebreid mogelijk opgesteld om zoveel mogelijk doorvoeringen van types en combinaties van leidingen in zowel massieve wanden/vloeren als lichte scheidingswanden te omvatten. Dit laat ons toe om onze klanten een professionele en op reële testen gebaseerde oplossingen aan te bieden in de meest voorkomende praktijksituaties.

Door de mogelijkheid om brandproeven door te voeren binnen het bedrijf (wij beschikken over onze eigen testoven) kunnen wij uitzonderlijke situaties op uitdrukkelijke vraag van de architect/bouwheer/studiebureau voorafgaandelijk uittesten waarna al dan niet een bijkomend certificaat kan aangevraagd worden bij de bevoegde instanties.

Uiteraard staan wij in nauw contact met de fabrikanten voor zowel onze branddichtingen als brandwerende omkastingen (Promat, Rockwool) om extra technisch advies of aanvullende rapporten te bekomen.

Na uitvoering bezorgen wij een plaatsingsattest alsook de nodige Classificatie-rapporten of ETA-Rapporten van de geplaatste brandwerende oplossingen die kunnen voorgelegd worden aan de verzekeringsinstellingen en brandweer.

(Uittreksels van Classificatie-rapporten & ETA-Rapporten)