Onze Specialisatie Gebieden

Ons Bedrijf

Bio Benelux biedt u de totaaloplossing in uw passieve brandbeveiliging!

Eén van de belangrijkste principes van de brandpreventie in gebouwen berust op compartimentering. Dit principe heeft tot doel het verspreiden van brand naar aangrenzende vertrekken te vertragen. De openingen en doorvoeringen doorheen wanden van leidingen vormen in de compartimentering een zwak punt. Daarom dient men bijzondere voorzorgsmaatregelen te treffen om te vermijden dat rook, hete gassen en vlammen zich langs deze zwakke plekken naar de aangrenzende compartimenten zouden verspreiden en aldus het vuur in het gebouw zouden verergeren.
Bio Benelux levert al 30 jaar brandwerende isoleersystemen op maat voor alle toepassingen in de industrie en utiliteitssector en beschikt over een volledig gamma producten die inzetbaar zijn voor alle types van compartimentering.
De brandweerstand is het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijdsduur te blijven voldoen aan de eisen in verband met brandstabiliteit (R), de vlamdichtheid (EI) en de thermische isolatie (I).
Deze verschillende prestaties worden beoordeeld tijdens een genormaliseerde brandweerstandsproef waarna een classificatieverslag wordt opgesteld door een erkend laboratorium of certificeringsorganisatie uit een lidstaat van de Europese Unie.
Wij beschikken voor al onze producten over de nodige Classificatierapporten volgens de nieuwe norm
EN 13501-2

Realisaties

DAIKIN OOSTENDE

Brandwerende afdichtingen van kabeldoorvoeringen, EI 60

Agristo Wielsbeke

Brandwerende afdichtingen van kabel-en buisdoorvoeringen, EI 60 & EI 120

Electrabel Rodenhuize

Brandwerende afdichtingen van kabeldoorvoeringen, EI 120